Første besøket

Første gang du er hos oss vil vi bruke litt ekstra tid til å bli godt kjent med deg. Vi ønsker at du fyller ut ett skjema med personalia og helseopplysninger. Da kan vi gi deg god og trygg behandling. Vi gir behandling til alle, uansett diagnose eller funskjonshemming. Vi vil oftest ta 2 røntgen bilder, klinisk undersøkelse, stille diagnoser, eventuelt lage behandlingsplan og kostnadsoverslag. Vi vil også prøve å finne ut hvilke mål du setter for din tannhelse og hjelpe deg med å nå dine mål. Det kan være kortsiktige mål eller mere langsiktige må. Alt gjøres i en positiv atmosfære. Empati og forståelse for hver enkelt pasient er en viktig del av vårt første møte.
loader
Kolbotn Tannhelsesenter 2019. Tannlegene i Ingierveien 6 på Kolbotn. 66 80 25 15 post@kolbotntannhelse.no
Webutvikling:  a2n