top of page

TANNKJØTTSYKDOMMER

Helfo dekker i stor grad behandling av tannkjøttssykdom. Dette gjelder fortløpende systematisk behandling og erstatning av tenner tapt til periodontitt. Vi har direkte oppgjørsordning med Helfo, og kan dermed sende direkte oppgjør dit, men tilsvarende fradrag i prisen.

Tannkjøttsbetennelse - gingivitt

Hvis tannkjøttet og tennene ikke blir holdt godt nok rene hver dag, vil bakteriebelegget(plakket) langs tannkjøttranden føre til at det utvikler seg en gingivitt. Tannkjøttet blir rødt og hovent og blør svært lett. Blødning er ett sikkert tegn på gingivitt. Hvis plakket får ligge i ro noen dager, kan det forkalkes og bli til tannsten. Tannsten har en ru overflate og tiltrekker seg nye bakterier. Plakkets tykkelse øker og mengden tannsten vil etterhvert øke. Dette irriterer tannkjøttet og gir betennelse.
 

Behandling av tannkjøttbetennelse

Hvis plakk og tannsten blir fjernet går betennelsen tilbake. Plakk som ligger over tannkjøttranden kan du fjerne selv. Vi kan vise deg hvilke hjelpemidler du kan bruke for å fjerne plakket best mulig. Spør om råd!  Tannsten over tannjøttranden samt plakk og tannsten under tannkjøttranden klarer du ikke å fjerne selv. Det må vi fjerne for deg for at betennelsen skal gå tilbake. Vi bruker 2 hovedteknikker: Ultralydinstrument - Tannsten og plakk løsner når ultralydspissen kommer i berøring. Det spyles samtidig med vann for å kjøle ned. I tillegg bruker vi vanlige håndinstrumenter som vi skraper langs tannen.  Vi bedøver selvsagt hvis du føler det er best!

 

Tannløsningssykdom - periodontitt

Begynner med en tannkjøttbetennelse som går i dybden. Dette fører til at tennenes feste i kjeven angripes og selve benet rundt tannen brytes ned. Tannkjøttlommen blir gradvis dypere. Dette skjer oftest uten at du merker noe vondt.

 

Behandling av periodontitt

Behandlingen tar sikte på å stoppe utviklingen av sykdommen. Vi gir deg først instruksjoner i hvordan du skal foreta den daglige tannrengjøringen. Deretter gjør vi en grundig rensing av hele rotoverflaten rundt hele tannen. En slik dyprensing er en tidkrevende prosess og gjøres oftest i flere seanser. Vanligst 4 seanser. Hvis lommene er svært dype må vi foreta en operasjon for å stoppe sykdommen. Hovedhensikten med operasjonen er å skaffe god oversikt over roten,- slik at det er mulig å skrape den helt ren. Dernest å redusere dybden på tannkjøttlommen og om mulig gjenoppbygge kjevebenet og tannfeste. 

bottom of page